(+34) 93 586 02 11 [email protected]
No hi ha feina massa gran o massa petita que no poguem fem.

Els nostres serveis

Llimat i Pulit

Especialitzats en llimada i poliment manual de peces de fosa d’alumini, així com d’acer inoxidable.

Anoditzat

El tractament d’anoditzat consisteix en la formació d’una capa d’òxid, d’espessor variable…

Decapat, passivat, Electropulido

Tractament químic per aconseguir d’eliminar les impureses, les contaminacions…

Anoditzat colors

Anoditzat de color mitjançant colorants orgánics i mineral (com el color daurat).

Chorreado

Este tratamiento superficial se realiza mediante el impacto del abrasivo por medio de aire comprimido.

Llimat i Pulit

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS
Procés manual realitzat per professionals amb àmplia experiència en el sector.

Més detalls

DESBARATGE
Procés que es realitza a peces procedents de fosa d’alumini per a l’eliminació de colades i rebaves. Es realitza prèviament a qualsevol altre tractament superficial.

Més detalls

LLIMAT
Procés de preparació de les peces d’irregularitats i restes de pell o granulat de la fosa també com a pas previ a altres tractaments superficials.

Més detalls

POLIMENT LLUENTOR I MAT.
Procés posterior a la llimada per aconseguir una superfície unificada tant en lluentor com en mat, depenent de l’acabat decoratiu final.

Més detalls

Anoditzat

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS

Es un proceso electrolítico mediante el cual se origina una capa protectora de óxido de aluminio (Al2O3), sobre la superficie del mismo (único material anodizable).

Més detalls

GRUIX
L’espessor pot ser variable en funció de la utilitat final de la peça.: 5, 10, 15 y 20 µm.

Aquests gruixos els sol·licita el client segons la utilitat de cada peça.
Les micres adquirides, depenen de l’aliatge de l’alumini i del procés aplicat.

A les nostres instal·lacions podem anoditzar fins a un màxim de 20-25 µ.
Disposem d’equip per certificar els gruixos sol·licitats.

Més detalls

PROPIETATS
· Unió sòlida amb el metall base.
· Acció protectora enfront de la corrosió.
· Acció decorativa.
· Acció aïllant elèctrica.
· Manca de toxicitat.
· Capacitat de coloració i impregnació.
· Resistència a l’abrasió.

El manteniment és pràcticament nul, i per netejar es pot utilitzar qualsevol sabó neutre.

Més detalls

ACABATS
Per aconseguir diferents acabats decoratius es poden realitzar processos previs al anoditzat com:

· Polit mecànic tant brillant, setinat, esmerilat.
· Sorrejat, granallat

Més detalls

Anoditzat colors

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS
Posterior a l’anoditzat, es poden aplicar varietat de colors. Aconseguint una impregnació de la color, en la superfície de l’alumini.

Més detalls

REALITZACIÓ
Anoditzat de color mitjançant colorants orgànics i mineral (com el color daurat).

Més detalls

ACABATS
Els colors poden ser en acabat brillant o mat.
Hi ha colors més resistents als raigs UV pel que alguns són recomanables per a interiors i altres per a exteriors.

Més detalls

Electropolit

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS
L’aplicació del procés de l’electropolit sobre l’acer inoxidable aporta una sèrie d’avantatges al material base i a la funcionalitat de la peça.

Més detalls

ASPECTE
És un dels principals avantatges de l’electropolit, ja que realça qualsevol peça mecanitzada o construïda en acer inoxidable, i li dóna un acabat uniforme i brillant. Pot aplicar-se en qualsevol peça, per complicada que sigui la seva forma.

More Details

NETEJA
Permet aconseguir superfícies totalment asèptiques, ja que el poliment electroquímic en el medi àcid deixa el material base lliure d’impureses. Freqüentment s’utilitza combinat amb una primera fase de poliment mecànic tradicional i una segona fase electropolit i passivació.

Més Detalls

DESBARBATGE
En tractar-se d’un procés de dissolució del metall base, actua intensament en les arestes i rebaves produïdes en les fases de manipulació del material en la construcció de peces (mecanitzat, tallament, conformació, soldadures, etc.), fins i tot en zones on el desbarbatge mecànic resultaria impossible.

Més Detalls

Decapatge i passivat

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS
Tractament químic que elimina impureses, contaminacions i taques de soldadura.

Més detalls

ASPECTE
S’aconsegueix una superfície homogènia, neta i pasivada amb protecció anticorrosiva d’aspecte mat.

More Details

Sorrejat

CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS
Disposem d’una instal·lació de sorrejament per a peces mitjanes i petites; Amb els abrasius; bola de vidre i corindó.

Més detalls

REALITZACIÓ
Aquest tractament superficial es realitza mitjançant l’impacte de l’abrasiu per mitjà d’aire comprimit.

Més detalls

ACABATS
Com acabat previ a l’anoditzat i electropulido s’aconsegueix una superfície homogènia i elimina petits defectes superficials i rebaves.

Més detalls

Per què triar-nos

Satisfacció garantida

El nostre principal objectiu és servir al client tant en qualitat com en termini de lliurament, disposant d’un equip professional amb experiència.

Almacenament

Comptant amb els mitjans tècnics adequats i amb unes instal·lacions de més de 1.500 m² per a poder realitzar tant sèries grans com petites.

Serveis externs

Així mateix podem oferir el servei extern de granallatge per poder combinar-lo amb altres dels acabats que nosaltres us oferim.