(+34) 93 586 02 11 [email protected]

Sorrejat

CARACTERÍSTIQUES

Tenim una instal·lació de voladures per a peces petites i mitjanes; Amb abrasius; bola de vidre i corindó.

 

REALITZACIÓ

Aquest tractament superficial es duu a terme per l’impacte de l’abrasiu mitjançant aire comprimit.

 

ACABATS

Com a acabat previ a l’anodització i el politpolat, s’aconsegueix una superfície homogènia i s’eliminen petits defectes superficials i rebaves.

Acabats

Una petita mostra del treball que fem a la nostra empresa, no dubti en contactar amb nosaltres sense compromís.